Sanskrit Words Starting With: h

SanskAI

Administrator
Staff member
ha haba habe habeka habena had hada hadati hadike hadira haha haiba haibe haihaya haihayah haihayanam haila hailama hailan haile haima haimah haimaih haimakutani haimam haimanam haimani haimi haina hainu haita haite haitukam haiya haiyachila haiyangavam hajara hajare hajipure hala haladhara haladharah halahala halahalam hale ham hama hamsa hamsah hamsaih hamsakaih hamsam hamsanam hamsau hamsaya hamsayoh hamse hamsena hamsi hamsyam han hana hanache hanachena hanachi hanam hanane hanau handi handira hane hani hanih hanisyamah hanisyati hanisye haniya hanmah hanta hantarah hantaram hantave hantavyah hanti hantri hantu hantuh hantum hanu hanuh hanum hanuman hanumat hanuvat hanyamanah hanyamanam hanyamanan hanyamananam hanyamane hanyante hanyat hanyatam hanyate hanyuh hao hapitah hara haradbhih harah haraih haraila harailun harainu haram harama harami haran harana haranam harane harantah haranti harantim harantyah harasi harasita harasya harata haratah harate harati haratim haratu harau harayah haraye hardam hardaya hare hareh harena harer haresu haret hareta hari hariba haribare haribhih haricandana haricandanera haricarana haridasa haridasam haridase haridasera haridasere haridra harih hariharananda harikesa harila harile harim harimedhasah harin harina harinah harinaih harindra harini harinyah harinyam harisa hariscandra hariscandrah harise harismasrum harisyami harisyanti harisyati harisye harit harita haritah harite hariya harmya harmyani harsa harsabhyam harsah harsam harsanah harsanam harsat harsayam harsayan harse harsena harsita harta hartaram hartuh hartum haryabalah haryaksah haryaksam haryaksaya haryasva haryasvah haryasvasya hasa hasah hasam hasan hasana hasantah hasantam hasanti hasantyah hasantyam hasat hasati hasaya hasayan hasayantah hase hasena hasi hasila hasina hasita hasitam hasite hasiya hasta hastabhyam hastah hastaih hastam hastan hastanam hastasya hastat hastau hastavan hastaya haste hastena hastete hasti hastinah hastinapuram hastinapure hastini hastira hasya hasyah hasyan hasyati hasye hata hatah hatahati hataih hataka hatakena hatakesvarah hataki hatam hatan hatanam hatasani hatasya hatau hataya hatayam hate hatesu hatete hatha hathe hathena hati hatta hatum hatva hatya hatyam hatyaya hatyayah hatye hauk hauka havih havihsu havimsi havirbhih havirbhuvam havirbhuvi havirdhanam havirdhanat havirdhani havirdhanih havisa havise havisi havisman havismat havismatya havya havyam havyavat haya hayagriva hayagrivah hayagrivam hayagrivasya hayah hayaih hayam hayamedha hayamedhena hayan hayana hayanah hayanaih hayanam hayasira hayasiram hayasirsa hayasyah hayata haye hayena he hela helabhih helanah helanam helanani helanat helaya hema hemacala hemacandrah hemakutat hemangada hemante hemnah hemni hena hera hetavah hetave hetha hethaya hetih hetim hetina hetoh hetu hetuh hetuka hetukatvat hetum hetumadbhih hetuna hetura hetusu hetutvam heya heyataya hi hidimbayam hima himalaya himalayah himalayam himavan himavat himavatah himsa himsam himsana himsanti himsaya himsayah himsayam himsih himsisye himsitah himsrah himsram himsyat hina hinah hinam hinan hinanam hinasti hinasya hindu hinduke hindura hindure hinduyani hine hinera hingubhih hingula hinomi hinosi hinvan hinvanti hira hiran hiranmaya hiranmayah hiranmayaih hiranmayam hiranmayat hiranmaye hiranmayena hiranya hiranyagarbha hiranyagarbhah hiranyagarbhaya hiranyakasipoh hiranyakasipuh hiranyakasipum hiranyaksa hiranyaksah hiranyaksam hiranyaksau hiranyam hiranyanabhah hiranyanabhasya hiranyanabhat hiranyareta hiranyaretah hiranyaroma hiranyena hita hitah hitam hitasya hitatvat hitaya hite hitva hlada hladini hladinira hladinya hoda hoi holna holnara holnaya homa homah homam hontammi hosyati hota hotaram hotavyam hotra hotraka hotrakah hotram hotraya hotre hotrim hotuh hrada hradah hradam hradan hradasya hradat hrade hradini hradinim hradinyah hradinyam hram hrasah hrasam hrasanti hrasati hrasita hrasva hrasvaroma hrasvena hrd hrda hrdah hrdahrdi hrdam hrdaya hrdayah hrdayam hrdayananda hrdayangamam hrdayani hrdayat hrdayau hrdaye hrdayena hrdayera hrdayesu hrdayyah hrdayyan hrde hrdi hrdika hrdikah hrdyah hrdyam hri hrih hrim hriman hrimantam hriya hriyah hriyam hriyamanah hriyamanam hriyate hrsika hrsikaih hrsikanam hrsikani hrsikena hrsikesa hrsikesah hrsikesam hrsikesaya hrsikese hrsikesvaram hrsitah hrsta hrstah hrsyamanah hrsyami hrsyanti hrsyantyam hrsyat hrsyati hrt hrta hrtah hrtam hrtani hrtavati hrte hrtva hrum hu hudahudi hudum huduma huh huhuh huhun hulahuli hum hun huna hunan hunkara hunkare hunkarera hunkrtaih husena huta hutah hutaih hutam hutasa hutasah hutaye hutim hutva huyamanani huyamane hvayamahe hvayase
 
Top